Fasciasystemet och kroppens rörelsemönster - möt Liselotte Reivén

Den här veckan möter du Liselotte Reivén på Movement Center. Hon arbetar på vån 2 med personlig träning i pilates samt i tornet och gör behandlingar. Här får du läsa om hennes passion för sitt arbete - fascia.

Mitt öga har i nästan hela mitt liv dragits mot samma sak. Dynamiken i helheten. I kroppens rörelsemönster. I dans, kampsport och vardagsuttryck. Det är vackert, med naturliga momentum där vår konstruktion är det som skapar det organiska språket. Även när det uppstår skador eller blockeringar som förändrar rörelsemönster, så är det intressant. För det säger alltid något om just den kroppen. Om just den människan.

Fasciasystemet är en struktur som under lång tid varit förbisedd i anatomiundervisningen här i väst. Bortskrapad och mest sedd som fyllnadsmaterial i kroppen. Och vi har på grund av det också missat förståelsen för att den förenar oss, alla våra delar. Musklerna, nerverna, blodkärlen och inre organen. Och den skapar inte bara samordning och glidytor, utan även en känsla av närvaro.

Det finns mycket kommunikation i vårt fasciasystem, både i sig självt och i kombination med centrala nervsystemet. Här finns känsel. Rörelsereceptorer. Smörjmedel och uppbyggande kollagenfibrer. Allt i en salig blandning, som gör oss alla unika och bland annat ger oss två väldigt viktiga funktioner – rörelsedynamik och kroppskännedom. 

Fascia och muskler jobbar alltid tillsammans och är beroende av varandra för att kunna fungera väl. Men dom har olika behov. Att ta hänsyn till vad din fascia/bindväv behöver för typ av träning och kanske även någon form av manuell behandling, gör att den behåller sin smidighet och elasticitet, sin styrka i senorna när du tränar tungt, eller totala känslan av flöde och lugn när du vilar i en yinposition.

Hur som helst så är det en vävnad som vi inte vet så mycket om ännu. Forskningen är i sin linda, och det kommer finnas mycket mer att upptäcka som vi ännu inte känner till. Bara att lyssna på hur olika forskare benämner och beskriver den som, visar på bredden av mångfald. Den franske handkirurgen Jean-Claude Guimbertau kallar fascia för ”ett organiserat kaos”. Embryologen Jaap van der Wal beskriver den som ”the innerness”. Och rolfaren Tom Myers har gjort ett helt system som visar hur de fasciella slingorna löper i kroppen – Anatomy Trains. 

Kanske att Andrew Taylor Still var den förste som använde sig av, och förstod, fascians holistiska konstruktion. Han la grunden till osteopatin i slutet av 1800-talet. Vi har honom att tacka för mycket.

Vill du veta mer om fascia? Och även att få chans att utforska olika typer av rörelsekvaliteter och hur vår sensorik kan ge dig bättre kroppskännedom? 

Då kanske workshopen Fascia Flow är något för dig. Ett koncept där vi under tre dagar kommer varva olika typer av kunskap, för att skapa en djupare och förkroppsligad förståelse för hur fasciasystemet fungerar.

Nästa tillfälle kommer till Studio Flow den 24-26 maj, och är du nyfiken så läs mer om den under workshops.

____

Liselotte på Movement Center

Tensegritet sv.jpg