Back to All Events

Hur hanterar man svåra känslor?

Vad är egentligen känslor? Och vad är meningen med att vi har dem? Vore inte livet lättare, i alla fall ibland mindre plågsamt utan dem?

Även om våra känslor trots allt många gånger är härliga, skulle vi ändå inte åtminstone vilja slippa en del av de där obekväma känslorna? Vad är meningen med sorg, skam, skuld, rädsla och ilska? Kan vi inte bara få slippa skammen av att känna oss utanför eller smärtan av att genomlida sorgen när en kär person lämnar oss? Ibland är de här känslorna dessutom helt omöjliga att särskilja. 

Under den här workshopen kommer du få utforska hur känslor fungerar, vad poängen med känslorna är och dessutom lära dig olika tekniker från kognitiv beteendeterapi för att bättre förstå och hantera dina känslor.  

Dag & Tid: 7 december kl 9.00- 16.30

9.00-11.00 Workshop i Viryayoga

11.00-12.00 Föreläsning

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Praktiska övningar i känslohantering

14.30-16.00 Viryayogaklass

16.00-16.30 Reflektioner och avslutning

Anmälan: du anmäler dig via studioflow.gymsystem.se, anmälan är bindande. 

Investering: 1500kr ( du med klippkort eller ag på FLOW har 20% rabatt på kursen) 

Gustav är legitimerad psykolog, författare och certifierad Viryayogalärare (RYT-200). Han har även utbildning inom Virya Rehabyoga, Virya Strength & Mobility, Virya Puls, Virya Sequencing och Virya PT-yoga. Gustav är en av huvudlärarna på Nordiska Yogainstitutet.

Observera att kursen kräver minst 5 deltagare för att bli av.